ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥΚΩΣΤΑΣ ΜΑΚΑΡΗΣΝΕΑ ΕΠΟΧΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Δήλωση του Δημοτικού Συμβούλου κυρίου Κωνσταντίνου Μάκαρη

Αξιότιμες κυρίες και κύριοι,

Δυστυχώς αδυνατώ να παραστώ κατά την σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ του Δήμου μας, δεδομένου, ότι μόλις χθες η οικογένεια μου μεγάλωσε με την προσθήκη ενός νέου μέλους.

Μολαταύτα, επειδή το πρώτο θέμα της συνεδριάσεως είναι σοβαρό αισθάνομαι την ανάγκη να απευθυνθώ σε εσάς μέσω της παρούσας δήλωσης μου, προκειμένου να επαναφέρω τις δημόσια εκφρασθείσες θέσεις της παράταξης μου και εμού προσωπικά αναφορικά με την οικονομική διαχείριση του Δήμου όλο το προηγούμενο διάστημα.

Από το υπ’ αρ. 36.458/27-12-2023 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου αποκαλύπτεται πλήρως η νοσηρή κατάσταση, που επικρατούσε στον Δήμο όλα τα προηγούμενα χρόνια, αφού ο κύριος Κόλλιας, πρόσωπο γνωστό στην τοπική κοινωνία για την πλειάδα των απευθείας αναθέσεων, που έχει πάρει από τον Δήμο, ζητά να πληρωθεί για τιμολόγια συνολικού ποσού 89.351,72 ευρώ, χωρίς για τα τιμολόγια αυτά να έχει υπάρξει νόμιμη διαδικασία ανάθεσης και ακόμα περισσότερο χωρίς καν να υπάρχει σύμβαση στο όνομα του. Είναι εξίσου σκανδαλώδες, ότι τα τιμολόγια αυτά εμφανίζονται να έχουν εκδοθεί μέσα σε μια μόλις ημέρα (21-11-2023) μετά τις δημοτικές εκλογές και ενώ πλέον ήταν γνωστό το αποτέλεσμα στην απελθούσα δημοτική αρχή.

 Με αυτά τα δεδομένα, έχω την πεποίθηση, ότι αποτελεί μονόδρομο η λήψη απόφασης για την άσκηση ανακοπής κατά της εν λόγω διαταγής πληρωμής. Πρέπει βέβαια, να επισημάνω, ότι αδυνατώ να κατανοήσω για ποιον λόγο ένα τόσο σημαντικό θέμα έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο μία μόλις ημέρα πριν την λήξη της προθεσμίας.

Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση αυτή επαναφέρει με επιτακτικό τρόπο την ανάγκη πραγματοποίησης διαχειριστικού ελέγχου (σκοπιμότητας- νομιμότητας) στα οικονομικά του Δήμου από ανεξάρτητο φορέα, προκειμένου να είμαστε όλοι σε θέση να γνωρίζουμε, εάν η διαχείριση των χρημάτων των δημοτών μας, έγινε με όρους χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης ή εάν κατασπαταλήθηκαν παρανόμως από τους διοικούντες.

Περαιτέρω, επιβάλλεται κατά την άποψη μου ο έλεγχος όλων των απευθείας αναθέσεων, που έχουν λάβει χώρα επί της προηγούμενης διοικήσεως του Δήμου, τόσο σε επίπεδο νομιμότητας (πχ κατατμήσεις) όσο και σε επίπεδο πραγματικής εκτέλεση του ανατεθέντος με αυτές έργου. Σε περίπτωση δε που υφίστανται εκκρεμείς οφειλές από τέτοιας μορφής έργα, τότε είναι αυτονόητο, ότι καμία πληρωμή δεν θα πρέπει να λάβει χώρα εφόσον δεν έχει επαληθευτεί η νομιμότητα της.

 Θέλω να είμαι απολύτως σαφής και καθαρός απέναντι σε όλους εσάς αλλά και στους δημότες του Ναυπλίου: ο έλεγχος και η λογοδοσία, η διαφάνεια και η νομιμότητα, η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και η περιστολή των «μη αναγκαίων» δαπανών, αποτέλεσε για εμένα πρώτιστη προεκλογική δέσμευση. Αυτή η δέσμευση θα τηρηθεί απαρέγκλιτα εκ μέρους μου και μετεκλογικά.  Ουδεμία παραχώρηση πρόκειται να γίνει δεκτή.

ap

Related Articles

Back to top button