Την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 153 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 68 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 15.661 rapid test και ανευρέθηκαν 298 θετικά (1.9%).

Από τις 298 περιπτώσεις, οι 126 αφορούν άνδρες και οι 172 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 36.00 έτη.

Στην Αργολίδα πραγματοποιήθηκαν δυο δράσεις σε Ναύπλιο και Άργος όπου διενεργήθηκαν 288 συνολικά rapid test και προέκυψαν 9 θετικά αποτελέσματα.

ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ, ΝΑΥΠΛΙΟ
96 rapid test με 1 θετικό (1.04%) αφορά σε 1 άνδρα 56 ετών

ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ
192 rapid test με 8 θετικά (4.17%) αφορούν σε 5 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 30 έτη